SHEESHA CAFE kemuri

幻想的な雰囲気のまさに知る人ぞ知る通好みのカフェ、その名は“kemuri”